Pro rodiče

BALÍČEK OKAMŽITÉ POMOCI PRAŽANŮM
 
Zásady pro podání žádosti okamžité pomoci Pražanům

 

Balíček okamžité pomoci Pražanům

 

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023

Začátek školního roku: čtvrtek 1. září. 2022

Podzimní prázdniny: středa 26. října a čtvrtek 27. října 2022 – omezený provoz

Vánoční prázdniny: pátek 23. 12. 2021 – pondělí 2. ledna 2023 – MŠ uzavřena

Jarní prázdniny: 13. března – 19. března 2023 – omezený provoz

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 6. dubna 2023 – omezený provoz

Hlavní prázdniny: 1. července –  31. srpna 2023 – prázdninový provoz MŠ bude upřesněn

 

INFORMACE O ŠKOLE

 

Telefon:                    272 914 670

Mobil:                       722 907 876 – omlouvání dětí, pouze SMS                                         

Školní kuchyně:      272 940 762

 

Ředitelka:  Romana Schmidtová

Zástupkyně ředitelky: Kamila Jakubcová

Hospodářka:  Věra Edrová

 

Filípci: Kamila Jakubcová, Marie Moskaljuková, AP Jana Iskićová               

Motýlci: Pavlína Součková, Daniela Fousek, AP Michaela Vlasáková  

Rosničky: Hana Majerová, Hana Urbanová, 

Sovičky: Dana Bučko, chůva Renáta Petrů, Romana Schmidtová 

 

Speciální pedagog MŠ: Mgr. Kamila Jakubcová 

          

Školnice:                                Renata Petrů

Provozní zaměstnanci:         Renata Bartůňková

                                          

Hlavní kuchařka:                  Martina Hodíková

Kuchařky:                             Bohumila Němcová

                                              Jana Vůjtěchová

 

PLATBY – ŠKOLNÉ

Výše úplaty

Na základě vyhlášky č. 14/2005 Sb. O předškolním vzdělávání se mění výše úplaty pro děti, které navštěvují MŠ od 1. 9. 2022:

1012,- Kč měsíčně

PŘEDŠKOLÁCI A DĚTI S ODKLADEM ŠKOLNÍ DOCHÁZKY ŠKOLNÉ NEPLATÍ

Číslo účtu pro platbu školného:

006023- 2000831399/0800

– platí se vždy k 15. v měsíci
(pozor stravné se platí na jiný účet)

Školné v mateřských školách

Odbor školství a kultury zaznamenal dotazy k rozdílné výši úplaty za předškolní vzdělávání tzv. „školného“ v mateřských školách a to i v souvislosti se detašovanými pracovišti některých MŠ. Přinášíme Vám relevantní informace k této otázce.
Výše „školného“ v mateřské škole je taxativně vymezena § 123, „školského“ zákona č. 561/2004, v platném znění, a § 6, vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním školství, v platném znění:
(2) Měsíční výše úplaty nesmí přesáhnout 50 % skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy, které připadají na předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole, popřípadě dítěte v příslušném druhu provozu mateřské školy, v uplynulém kalendářním roce. Určují-li se náklady podle předchozí věty zvlášť podle druhů provozu mateřské školy, musí jejich vzájemný poměr odpovídat počtu dětí v jednotlivých druzích provozu a skutečné průměrné denní délce jednotlivých druhů provozu v uplynulém kalendářním roce. Do nákladů podle věty první a druhé se nezapočítají platy, náhrady platů, nebo mzdy a náhrady mezd, odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odstupné, úhrada pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a úhrada pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, příděly do fondu kulturních a sociálních potřeb a ostatní platby vyplývající z pracovněprávních vztahů, nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou dětí uvedených v § 16 odst. 9 školského zákona, náklady na učební pomůcky, na další vzdělávání pedagogických pracovníků a na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání, na jejichž úhradu byly použity finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu a finanční prostředky Evropské unie.
Podle uvedené legislativy je stanovení „školného“ v kompetenci ředitelky mateřské školy, a to i pro všechna její detašovaná pracoviště. Mateřská škola je jediná právnická osoba, registrována pod jedním identifikačním číslem (IČ) jako jediná účetní jednotka.
Z toho vyplývá, že dle zákona o účetnictví jsou účetní data zpracovávána za celou organizaci jako jeden celek, tedy i za všechna detašovaná pracoviště MŠ. Částka je výsledkem výpočtu 50% neinvestičních nákladů na dítě za uplynulý kalendářní rok, proto se u jednotlivých škol liší.
Výše částky je kontrolována ekonomem úřadu městské části s účetnictvím školy, které nelze oddělovat.
Městská část výši „školného“ bohužel nemůže ovlivňovat, může pouze konstatovat, že ředitelky mateřských škol při stanovení výše „školného“ postupují správně.

 

PROVOZ TŘÍD

Děti se od 16:30 rozcházejí ve třídě Rosniček

 

Filípci:      7:00 – 16:30

Motýlci:     7:00 – 16:30

Rosničky: 7:00 – 17:00 

Sovičky:   7:00 – 12:30

 

 

DISTANČNÍ VÝUKA

Vážení rodiče,

distanční výuka v naší MŠ probíhá prostřednictvím těchto webových stránek 

Každá třída dostává od svých paní učitelek informace o TVP a náměty a inspirace pro děti na dobu, kdy nemůžeme být spolu.

Těžiště vzdělávání v předškolním věku spočívá především v inspirativních tipech na společné aktivity dětí a rodičů v domácím prostředí, na tvoření, čtení, didaktické hry, pohybové aktivity, společný poslech hudby atd. 

 

Vypracované úkoly nám, prosím, posílejte na maily jednotlivých tříd:

Filípci – filipci.ms@seznam.cz

Motýlci – motylcimskonstantinova@seznam.cz

Rosničky – rosnicky.ms@seznam.cz

Sovičky – sovicky.ms@seznam.cz

 

PRO FILÍPKY:

Téma: Co děláme celý rok 

Co děláme celý rok

Téma: Koloběh vody

Koloběh vody

Téma: Kniha – studnice moudrosti

Od první stránky

Téma: Voláme sluníčko

JARO JE TU

Téma: Velikonoce

Jdeme na koledu

Téma: Domácí zvířátka

MLÁĎATA

Téma: Vesmír

Za Velkým vozem

Téma: Exotická zvířátka

Jedeme do ZOO

Téma: Cestujeme

Autem, vlakem, lodí

 

PRO SOVIČKY:

Téma: Vesmír

Vesmír-Sovičky

Téma: Když se jaro probouzí

Když se jaro probouzí

Téma: Koloběh vody

Koloběh vody

Téma: Velikonoce

Hody,hody doprovody

Téma: Domácí zvířátka

Co to běhá po statku

Téma: Hmyz

Co to bzučí na zahrádce

Téma: Den Země

Ekologie

Téma: Geometrické tvary

Barvy a tvary

 

PRO MOTÝLKY:

Téma: Kniha studnice moudrosti

kniha

Téma: Když se jaro probouzí

Když se jaro probouzí

Téma: Jaro na zahradě

Jarní kvítí motýlci

Téma: Jaro v trávě

CO TO BZUČÍ

Téma: Velikonoce

Velikonoce – Motýlci

Téma: Geometrické tvary

GEOMETRICKÉ TVARY KOLEM NÁS A MATEMATICKÁ PREGRAMOTNOST

Téma: Dopravní prostředky

Dopravní prostředky

Téma: Ekologie

EKOLOGIE

Téma: Sportujeme

sport v mš

 

PRO ROSNIČKY:

Téma: Žabka čtenářka

Žabka čtenářka

Téma: Když se jaro probouzí

Když se jaro probouzí

Jak se zahrádka probudila ze zimního spánku

Téma: Žabka Tonička se těší k zápisu

Žabka Tonička se těší k zápisu

Téma: Velikonoce

Týden Velikonoce

Téma: Co to běhá po statku

Domácí zvířata

Jak šlo vejce na vandr

 

KVÍZY PRO DĚTI

Kvíz kytičky

KVÍZ BROUČCI

VELIKONOČNÍ KVÍZ

Kvíz mláďata

Kam se ztratila zvířátka

 

Zde máte několik odkazů, co lze s dětmi ještě dělat.

Odkazy na náměty a aktivity:

https://www.predskolaci.cz/

http://www.detskeomalovanky.cz/

https://www.detsky-web.cz/

http://vytvarna-vychova.cz/category/vytvarne-namety/

http://www.sikovny-cvrcek.cz/

http://krokotak.com/

https://www.tvorivedeti.cz/

https://www.napadyproanicku.cz/tvoreni-s-detmi/celorocne

 

NÁMĚTY A INSPIRACE

O čem si povídáme tento týden:

9. 11. – 13. 11. 2020

Filípci 9. 11. – 13. 11. 2020

Motýlci 9. 11. – 13. 11. 2020

Sovičky 9. 11. – 13. 11. 2020

Rosničky 9.11 – 13. 11. 2020

 

2. 11.  – 6. 11. 2020

Rosničky

Sovičky

Filípci

Motýlci