Omlouvání dětí

Děti omlouvejte telefonicky nejpozději do 7:30 hod.

  • 272 914 670
  • 722 907 876  – možnost omlouvat formou SMS
  • přes aplikaci LYFLE
Do MŠ chodí děti pouze zdravé. Dítě se do MŠ nepřijímá s léky nebo nedoléčené, výjimkou jsou alergie a astma. 

V tomto případě je nutné přinést lékařskou zprávu o zdravotním stavu dítěte. Vyskytne-li se v rodině infekční onemocnění,  ohlásí to zákonný zástupce učitelce nebo ředitelce MŠ.