Projekty

PROJEKTY MŠ VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024

Výuka českého jazyka pro děti cizince na MŠ a ZŠ v Praze 11

Mimoškolní výuka českého jazyka, podpora a integrační aktivity pro děti držitele dočasné ochrany a děti cizince s OMJ v MŠ a ZŠ na Praze 11

od 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024

Loga Ministerstva vnitra ke stažení - Ministerstvo vnitra České ...
MVČR
MČ Praha 11

 

Vzdělávání žáků cizinců – jazyková příprava v předškolním vzdělávání

MŠMT
 
Fond Sidus
Logo
 
Projekt  ČOS
Se Sokolem do života
Pohybová gramotnost pro předškoláky
 

PROJEKTY MŠ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023

Národní plán obnovy v rámci komponenty
3.1 – Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace 

Zakoupení digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedení nových vzdělávacích programů v oblasti IT

publicita cíl 174

AMOS 3 – Gymnázium Komenského Havířov

Účel dotace: – zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání

zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin

od 1. 1. 2024 do 31.12. 2024

Cílem projektu je personální podpora – školní asistent MŠ a vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ.

Plakát-publicita

 

Výuka českého jazyka pro děti cizince na MŠ a ZŠ v Praze 11

od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

Loga Ministerstva vnitra ke stažení - Ministerstvo vnitra České ...
MVČR
MČ Praha 11

 

Výzva č. 48 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol II

Modernizace zařízení a vybavení Mateřské školy Konstantinova 1480 Praha 4

Cílem jsou investice do školní zahrady a v ní vybudování tří promyšlených výukových prostředí (učeben), které společně vytvoří kompaktní celek vhodný pro rozvoj kompetencí dětí předškolního věku.

plakát

 

Vzdělávání žáků cizinců – jazyková příprava v předškolním vzdělávání

MŠMT

 

Výuka českého jazyka pro děti cizince na MŠ a ZŠ v Praze 11
od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022
 
Loga Ministerstva vnitra ke stažení - Ministerstvo vnitra České ...
MVČR
MČ Praha 11 
 
 
 
Projekt  ČOS
Se Sokolem do života
Pohybová gramotnost pro předškoláky

https://sokol.eu/projekt/se-sokolem-do-zivota?gclid=CjwKCAjwmJeYBhAwEiwAXlg0AZxGuCkaiy_f68tNVfGq0QBfOXF-rSfqyXxhloo–qDvNpDMeU0UYRoCKgYQAvD_BwE

 
Šablony III
od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022
 

Projekt
MŠ KONSTANTINOVA 81
je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je personální posílení našeho týmu o chůvu a realizace projektového dne ve výuce.

 

 

 

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Výzkum, vývoj a vzděláván

 

 

 

PROJEKTY MŠ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022

 

Vzdělávání žáků cizinců – jazyková příprava v předškolním vzdělávání
MŠMT

 

MAP II
Název projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008603: Místní akční plán vzdělávání II pro Prahu 11

 

Šablony III
 
Projekt
MŠ KONSTANTINOVA 81
je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je personální posílení našeho týmu o chůvu a realizace projektového dne ve výuce.
EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

 

Výuka českého jazyka pro děti cizince na MŠ a ZŠ v Praze 11
MČ Praha 11
MVČR

 

Projekt  ČOS
Se Sokolem do života
Pohybová gramotnost pro předškoláky
 

 

 

 

 

PROJEKTY MŠ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

 

Šablony III

od 1. 1. 2021

publicita – plakát

Projekt
MŠ KONSTANTINOVA 81
je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je personální posílení našeho týmu o chůvu a realizace projektového dne ve výuce.

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

 

Výuka českého jazyka pro děti cizince na MŠ a ZŠ v Praze 11 

MČ Praha 11

 

Rozvojový program MŠMT –
Podpora vzdělávání cizinců ve školách 2020
 
 
 
Projekt  ČOS 
Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky 
 
 
 
 
 
Šablony II.
Operační program Praha – Pól růstu – Výzva 28 
(podrobné info viz. níže)
 
 
 

PROJEKTY MŠ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

Šablony II.

od 1. 1. 2019 do 31. 8. 2021

plakát – publicita

Projekt
MŠ KONSTANTINOVA 64
je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu v naší MŠ je personální posílení týmu o chůvu a projektový den mimo školu.


EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

 

 

 

064_0011672 Rozhodnutí o poskytnutí dotace

 

Operační program Praha – Pól růstu – Výzva 28 

Povinny_barevny_plakat_A3

publicita_Konstantinova

Evropské strukturální a investiční fondy –

Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti

Informace Výzva-28

Aktivity uskutečněné v rámci Výzvy 28

Zahraniční stáž
Řecko – Atény
23. 5. – 26. 5. 2021
 
Zahraniční stáž
Spojené království
5. -8. července 2020
 
 
Předškolní vzdělávání ve Velké Británii II
čtvrtek 5. 3. 2020
odborně tematické setkání
 
Péče o životní prostředí v okolí školy
úterý 18. 6. 2019
komunitně osvětové setkání
 
Předškolní vzdělávání ve Velké Británii I
středa 5. 6. 2019
odborně tematické setkání
 

Podpora činnosti MŠ

výukové programy, výlety  a společné akce pro děti a rodiče za podpory MČ Praha 11
Projekt: Vánoční dílny
Projekt: Z pohádky do pohádky Loučeň
(Celodenní výlet do Loučně)

 

Výuka českého jazyka pro děti cizince na MŠ a ZŠ v Praze 11

MČ Praha 11

 

Rozvojový program MŠMT –
Podpora vzdělávání cizinců ve školách 2019

 
Projekt  ČOS 
Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky 
 

 

PROJEKTY MŠ VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019

 

Šablony I. 
od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2018
 
 
Rozvojový program MŠMT 
Podpora vzdělávání cizinců ve školách 2018

 

Podpora činnosti MŠ

výukové programy, výlety  a společné akce pro děti a rodiče za podpory MČ Praha 11

Projekt: Poznáváme exotická zvířátka