Projekty

Projekty MŠ ve školním roce 2021/2022

 

Šablony III

od 1. 1. 2021

Výuka českého jazyka pro děti cizince na MŠ a ZŠ v Praze 11 – MČ Praha 11

 

Projekt  ČOS 
Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky 
 

Projekty MŠ ve školním roce 2020/2021

 

Šablony III

od 1. 1. 2021

publicita – plakát

Projekt
MŠ KONSTANTINOVA 81
je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je personální posílení našeho týmu o chůvu
a realizace projektového dne ve výuce.

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

 

Výuka českého jazyka pro děti cizince na MŠ a ZŠ v Praze 11 – MČ Praha 11

Rozvojový program MŠMT –
Podpora vzdělávání cizinců ve školách 2020
 
 
Projekt  ČOS 
Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky 
 
Šablony II.
Operační program Praha – Pól růstu – Výzva 28 
(podrobné info viz. níže)
 
*************************************************************************************************************

Projekty MŠ ve školním roce 2019/2020

 

Šablony II.

od 1. 1. 2019 do 31. 8. 2021

plakát – publicita

Projekt
MŠ KONSTANTINOVA 64
je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu v naší MŠ je personální posílení týmu o chůvu a projektový den mimo školu.


EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání


ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č. 18_064/0011672-01
(dále jen „Rozhodnutí“)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako poskytovatel dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „Poskytovatel dotace“ nebo „MŠMT“), na základě žádosti o poskytnutí dotace přijaté dne 19. 12. 2018 v rámci Výzvy Šablony II, v aktuálním znění (dále jen „Výzva“), podle § 14 odst. 4 a § 14m odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 537 780,00 Kč příjemci

Název: Mateřská škola, Praha 4, Konstantinova 1480
Sídlo: Konstantinova 1480, 149 00 Praha 4
IČO: 65993373
Bankovní účet: 000000-2000831399/0800
(dále jen „Příjemce“)
na realizaci výstupů a jednotek výstupů aktivit zjednodušeného projektu
Název projektu dle MS2014+:1 MŠ Konstantinova 64
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0011672

Celý text zde:

064_0011672 Rozhodnutí o poskytnutí dotace

**********************************************************************************************

 

Operační program Praha – Pól růstu – Výzva 28 

Povinny_barevny_plakat_A3

Evropské strukturální a investiční fondy – Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti

 

Výzva č. 28 – Inkluze a multikulturní vzdělávání

Název projektu: MŠ Konstantinova Praha

Číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001284

Zahájení realizace od: 1.1.2019

Ukončení projektu: 31.8.2021

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem této výzvy je zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti. Především jde o začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem. Realizace tohoto projektu přispěje k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti, k porozumění a toleranci odlišných kultur.

Naše škola díky Výzvě 28 získala dvojjazyčného školního asistenta, podporu pro konání jazykových kurzů v češtině, podporu ve vzdělávání pro pedagogické pracovníky a bude probíhat také komunitní a tematické setkání s rodiči naší školy.

Informace Výzva-28

Aktivity uskutečněné v rámci Výzvy 28

Zahraniční stáž
Řecko – Atény
23. 5. – 26. 5. 2021
 
Zahraniční stáž
Spojené království
5. -8. července 2020
 
 
Předškolní vzdělávání ve Velké Británii II
čtvrtek 5. 3. 2020
odborně tematické setkání
 
Péče o životní prostředí v okolí školy
úterý 18. 6. 2019
komunitně osvětové setkání
 
Předškolní vzdělávání ve Velké Británii I
středa 5. 6. 2019
odborně tematické setkání
 

Podpora činnosti MŠ

výukové programy, výlety  a společné akce pro děti a rodiče za podpory MČ Praha 11
Projekt: Vánoční dílny
Projekt: Z pohádky do pohádky Loučeň
(Celodenní výlet do Loučně)

 

Výuka českého jazyka pro děti cizince na MŠ a ZŠ v Praze 11 – MČ Praha 11

Rozvojový program MŠMT –
Podpora vzdělávání cizinců ve školách 2019

Projekt  ČOS 
Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky 
 

 

Projekty MŠ ve školním roce 2018/2019

 

Šablony I. 
od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2018
Název projektu: MŠ Konstantinova 23
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0003656
Zahájení realizace projektu: 1. 1. 2017
Ukončení realizace projektu: 31. 12. 2018
Délka realizace: 24 měsíců
Výše podpory: 439 568 Kč
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
 
 
Rozvojový program MŠMT 
Podpora vzdělávání cizinců ve školách 2018

 

Podpora činnosti MŠ

výukové programy, výlety  a společné akce pro děti a rodiče za podpory MČ Praha 11

Projekt: Poznáváme exotická zvířátka