Školní jídelna

ŠKOLNÍ JÍDELNA

 

Alergeny

 
Hospodářka MŠ: Věra Edrová
272 940 762 (pondělí, středa, pátek – dopoledne)
email: mskonstantinova.jidelna@seznam.cz
 
Hlavní kuchařka: Martina Hodíková
Kuchařky: Bohumila Němcová, Jana Vůjtěchová

 

Placení stravného od září 2020 – změna:

39,- Kč (svačina, oběd, svačina)

43,- Kč – děti s odkladem školní docházky

Stravné je možné platit:

Složenkou (na které budou odečteny obědy omluvené minulý měsíc)

Trvalým příkazem

  • 819,- měsíčně tj. 21 obědů/
  • 903,- Kč – děti s OŠD

                          Přeplatky se vrací každé čtvrtletí tj. v prosinci, březnu a červenci

Převodem z účtu (částku, která bude na složence)

Trvalý příkaz zadejte vždy k 10. v měsíci. První platba tedy proběhne 10. 9., poslední 10. 6. Variabilní symbol každého dítěte bude napsaný na první složence v září. Pozor, VS se může na začátku školního roku změnit a je jiný než VS na školné. Prosíme, nezaměňovat.

Číslo účtu pro platbu stravného:

2000831399/0800

 (Pozor školné se platí na jiný účet)