Školní jídelna

ŠKOLNÍ JÍDELNA
 
Pí hospodářka: Věra Edrová
272 940 762 (pondělí, středa, pátek – dopoledne)
email: mskonstantinova.jidelna@seznam.cz
 
 
Hlavní kuchařka: Martina Hodíková
Pí kuchařky: Jana Iskicová, Jana Vůjtěchová
 

Placení stravného: 

38,- Kč (svačina, oběd, svačina)

42,- Kč – děti s odkladem školní docházky

Stravné je možné platit:

  • Složenkou (na které budou odečteny obědy omluvené minulý měsíc)
  • Trvalým příkazem – 798,- měsíčně tj. 21 obědů   882,- Kč – děti s OŠD

                                          Přeplatky se vrací každé čtvrtletí tj. v prosinci, březnu a červenci

  • Převodem z účtu (částku, která bude na složence)

Trvalý příkaz zadejte vždy k 10. v měsíci. První platba tedy proběhne 10. 9., poslední 10. 6. Variabilní symbol každého dítěte bude napsaný na první složence v září. Pozor, VS se může na začátku školního roku změnit a je jiný než VS na školné. Prosíme, nezaměňovat.

Číslo účtu pro platbu stravného: 2000831399/0800

 (Pozor školné se platí na jiný účet)