Informace MŠMT k aktuální situaci:

https://www.msmt.cz/msmt-vytvorilo-specialni-portal-k-ukrajine

 

A K C E   K V Ě T E N

 

úterý 3. května
OLYMPIÁDA na zahradě MŠ
 
středa 4. května
DIVADLO V MŠ
„Šel zahradník do zahrady“
 
čtvrtek 5. května
FOTOGRAFOVÁNÍ TŘÍD
(Pouze společné foto)
 
pátek 6. května
MATEŘINACUP
Fotbalový turnaj mateřských škol (pouze nominovaní)
 
úterý 10. května
NÁVŠTĚVA KNIHOVNY (Opatov)
Sovičky
 
středa 11. května
NÁVŠTĚVA KNIHOVNY (Opatov)
Filípci
 
středa 18. května
ZAHRADNÍ SLAVNOSTI
pro děti a rodiče
Začátek: 15:00 hod.
Program: malé vystoupení Filípků a Soviček
Pasování předškoláků
Vystoupení Inky Rybářové
 
úterý 24. května
CELODENNÍ VÝLET DO ZOO
Celá MŠ
Odchod: 8:45 hod.
Cena: 200,-Kč (bus je hrazen ze SRPŠ)
S sebou: batoh s pitím
Návrat: cca 15:30 hod.
 
čtvrtek 26. května
TOULCŮV DVŮR
Filípci
„Zahrada plná života“
Odchod: 8:00 hod.
Cena: 100,- Kč
S sebou: batoh s pitím
 

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL

2022

Přihláška k prázdninovému provozu 2022

Žádost o zařazení dítěte do prázdninového provozu1

Po dohodě s vedením mateřských škol na Praze 11 vycházíme vstříc rodičům a rozšiřujeme provoz mateřských škol v prázdninovém období. Provoz v mateřských školách bude zajištěn téměř po celou dobu letních prázdnin 2022.

Byl sestaven časový harmonogram letního provozu tak, aby měli rodiče možnost, v případě potřeby, umístit své dítě i mimo svoji kmenovou mateřskou školu (viz tabulka). Provoz nebude zajištěn v posledním, tzv. přípravném, týdnu s ohledem k přípravám mateřských škol a jejich pedagogů na nový školní rok.

  • V měsíci květnu 2022 budou zveřejněny  termíny a postupy zápisů v jednotlivých mateřských školách, výše školného a stravného za celý den,
  • přehled mateřských škol zřizovaných MČ Praha 11 naleznete zde,
  • k prázdninovému provozu budou přijímány pouze děti, které v průběhu školního roku navštěvují některou ze škol MČ Praha 11. V případě velkého zájmu není přijetí automatické a může nastat situace, že dítě nebude možno přijmout pro velký počet zájemců,
  • každá škola zveřejní počet volný míst pro děti z jiných než kmenových škol, přičemž děti kmenové školy mají při přijímání přednost,
  • výše platby je vázána na danou mateřskou školu a může se v jednotlivých školách lišit,
  • platbu je nutno uhradit předem v plné výši a není vratná. Platbu nehradí děti, které byly v tomto školním roce vedeny jako předškoláci nebo měly odloženou školní docházku,
  • doporučujeme sledovat webové stránky mateřských škol a web MČ Praha pro případ aktuálních úprav podmínek v důsledku vládních opatření souvisejících s nákazou COVID,
  • pro dítě není vhodné se účastnit celého prázdninového provozu, proto rodičům doporučujeme pečlivé zvážení při přihlašování, 
  • průběh prázdninového provozu 2022 po jeho ukončení vyhodnotíme a navrhneme optimalizaci pro maximální možnou spokojenost rodin, žijících na území MČ Praha 11.

Prázdninový provoz MŠ 2022

Oznámení

Ředitelka mateřské školy oznamuje, že na základě § 3, odst. 1, 2, vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

přerušení provozu MŠ

v době od 23. do 31. prosince 2021.

V tomto období je mateřská škola uzavřena.

 

Mateřská škola je naposledy otevřena 22. prosince 2021.

V roce 2022 začíná škola provoz dne 3. ledna.

 

MAP II plakat – finalni verze

 

LYFLE

Vážení rodiče,
od 9. září 2020 používáme aplikaci LYFLE pro jednodušší komunikaci s vámi.
Přes LYFLE vám zasíláme důležitá upozornění, zprávy a fotky z akcí MŠ.
Přes LYFLE můžete s námi komunikovat prostřednictvím zpráv mezi vámi a námi (konkrétními pedagogy).
Přes LYFLE můžete omlouvat vaše děti prostřednictvím několika jednoduchých kroků. Stačí jen pár kliknutí.