Elektronická nástěnka

 

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

prázdninový provoz pro přihlášené děti – od středy 1. 7. do 24. 7. 2020

 

Zkrácený provoz 7:00 hod. – 16:00 hod.

 

platba školné (961,- Kč) a stravné  (38/OŠD 42,- Kč na den) – ráno před nástupem do MŠ

ve středu 1. 7. – od 7:00 do 8:30 hod.  u hospodářky MŠ (pí Edrové)

příp. první den nástupu do MŠ

 

Platba se vybírá v hotovosti, připravte si, prosím, přesnou částku předem

Děkujeme

 

 

ŠKOLNÉ BŘEZEN, KVĚTEN

Poměrná část školného za měsíc březen a květen bude vyúčtována k 30. 6. 2020

platbu je možné vrátit nebo převést na měsíc červenec  na základě žádosti