Elektronická nástěnka

Vážení rodiče,

srdečně vás zveme na třídní schůzky v úterý 7. 9. od 16:30 hod. na jednotlivých třídách

 

ŠKOLNÍ ROK 2021/ 2022

Vážení rodiče,

začátek školního roku je ve středu 1. září 2021

Moc se na vás těšíme 🙂

 

 

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

Prázdninový provoz bude probíhat:

v týdnu 16. 8. – 21. 8. 2021

ve třídě Motýlků (Motýlci + Filípci) a Soviček (Sovičky a Rosničky) – vchod od ředitelny

v týdnu 23. 8. – 27. 8. 2021

ve třídě Filípků (Motýlci + Filípci) a Rosniček (Sovičky a Rosničky) – vchod od metra

 • děti z jiných MŠ se dozvědí, kde budou po příchodu do MŠ

 

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Info MČ:

https://www.praha11.cz/cs/mestska-cast/skolstvi/materske-skoly/provoz-materskych-skol-v-dobe-hlavnich-prazdnin-2021.html

 

PŘIHLAŠOVÁNÍ DĚTÍ Z JINÝCH MATEŘSKÝCH ŠKOL

Vážení rodiče,

prázdninový provoz v naší MŠ je v termínu od 16. 8. do 27. 8. 2021

provoz MŠ je od 7:00 do 17:00 hod.

V případě zájmu je nutné dostavit se osobně 

S sebou:

řádně vyplněná přihláška na prázdninový provoz

kopie evidenčního listu z kmenové MŠ

peníze na uhrazení platby v hotovosti

 

Školné: 550,- Kč (předškoláci a děti s OŠD neplatí)

Stravné: 390,- Kč (příp. 440,- děti s OŠD)

Připravte si, prosím, přesnou částku.

Přihláška na letní provoz MŠ

 

Termín pro přihlášení:

pátek 21. 5. od 7:30 do 13:00 hod.

pondělí 24. 5.  od 13:00 do 16:30 hod.

 • u pí hospodářky (vchod u školní kuchyně)

 

V případě zájmu o účast na prázdninovém provozu v jiné MŠ si rodiče vyplní přihlášku a osobně ji donesou do příslušné mateřské školy v termínu, který bude zveřejněn na stránkách jednotlivých MŠ.

 

Letní prázdniny 2021

 

Vážení rodiče,
 
v pondělí 3. 5. 2021 otevíráme MŠ pro všechny děti
a moc se na vás a vaše děti těšíme 
 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 29. dubna 2021 došlo k
vydání:
Novelizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských
zařízeních, s účinností od 3. 5. 2021. Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:
o V mateřských školách od 3. 5. 2021
▪ se umožňuje osobní přítomnost všech dětí v MŠ v kraji Středočeském, Pardubickém, Libereckém
a Praze; v těchto krajích probíhá provoz MŠ standardním způsobem (bez omezení počtu dětí ve
skupině či třídě, bez testování dětí a pro všechny děti navštěvující tyto MŠ).

 

DISTANČNÍ VÝUKA

Vážení rodiče,

distanční výuka v naší MŠ probíhá prostřednictvím těchto webových stránek 

Každá třída dostává od svých paní učitelek informace o TVP a náměty a inspirace pro děti na dobu, kdy nemůžeme být spolu.

Těžiště vzdělávání v předškolním věku spočívá především v inspirativních tipech na společné aktivity dětí a rodičů v domácím prostředí, na tvoření, čtení, didaktické hry, pohybové aktivity, společný poslech hudby atd. 

 

Vypracované úkoly nám, prosím, posílejte na maily jednotlivých tříd:

Filípci – filipci.ms@seznam.cz

Motýlci – motylcimskonstantinova@seznam.cz

Rosničky – rosnicky.ms@seznam.cz

Sovičky – sovicky.ms@seznam.cz

 

PRO FILÍPKY:

Téma: Co děláme celý rok 

Co děláme celý rok

Téma: Koloběh vody

Koloběh vody

Téma: Kniha – studnice moudrosti

Od první stránky

Téma: Voláme sluníčko

JARO JE TU

Téma: Velikonoce

Jdeme na koledu

Téma: Domácí zvířátka

MLÁĎATA

Téma: Vesmír

Za Velkým vozem

Téma: Exotická zvířátka

Jedeme do ZOO

Téma: Cestujeme

Autem, vlakem, lodí

 

PRO SOVIČKY:

Téma: Vesmír

Vesmír-Sovičky

Téma: Když se jaro probouzí

Když se jaro probouzí

Téma: Koloběh vody

Koloběh vody

Téma: Velikonoce

Hody,hody doprovody

Téma: Domácí zvířátka

Co to běhá po statku

Téma: Hmyz

Co to bzučí na zahrádce

Téma: Den Země

Ekologie

Téma: Geometrické tvary

Barvy a tvary

 

PRO MOTÝLKY:

Téma: Kniha studnice moudrosti

kniha

Téma: Když se jaro probouzí

Když se jaro probouzí

Téma: Jaro na zahradě

Jarní kvítí motýlci

Téma: Jaro v trávě

CO TO BZUČÍ

Téma: Velikonoce

Velikonoce – Motýlci

Téma: Geometrické tvary

GEOMETRICKÉ TVARY KOLEM NÁS A MATEMATICKÁ PREGRAMOTNOST

Téma: Dopravní prostředky

Dopravní prostředky

Téma: Ekologie

EKOLOGIE

Téma: Sportujeme

sport v mš

 

PRO ROSNIČKY:

Téma: Žabka čtenářka

Žabka čtenářka

Téma: Když se jaro probouzí

Když se jaro probouzí

Jak se zahrádka probudila ze zimního spánku

Téma: Žabka Tonička se těší k zápisu

Žabka Tonička se těší k zápisu

Téma: Velikonoce

Týden Velikonoce

Téma: Co to běhá po statku

Domácí zvířata

Jak šlo vejce na vandr

 

KVÍZY PRO DĚTI

Kvíz kytičky

KVÍZ BROUČCI

VELIKONOČNÍ KVÍZ

Kvíz mláďata

Kam se ztratila zvířátka

 

Zde máte několik odkazů, co lze s dětmi ještě dělat.

Odkazy na náměty a aktivity:

https://www.predskolaci.cz/

http://www.detskeomalovanky.cz/

https://www.detsky-web.cz/

http://vytvarna-vychova.cz/category/vytvarne-namety/

http://www.sikovny-cvrcek.cz/

http://krokotak.com/

https://www.tvorivedeti.cz/

https://www.napadyproanicku.cz/tvoreni-s-detmi/celorocne

 

INFO O KARANTÉNĚ 

Karanténa 18. 2. – 28. 2. 2021

 

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Info MČ:

https://www.praha11.cz/cs/mestska-cast/skolstvi/materske-skoly/provoz-materskych-skol-v-dobe-hlavnich-prazdnin-2021.html

Vážení rodiče,

prázdninový provoz v naší MŠ je v termínu od 16. 8. do 27. 8. 2021

Zájemci se nahlásí paní učitelkám na třídách do 12. dubna 2021.

Platbu je nutno uhradit předem v plné výši a není vratná.

Platbu nehradí děti, které byly v tomto školním roce vedeny jako předškoláci nebo měly odloženou školní docházku.

Platba se bude vybírat v hotovosti dne: 14. a 15. 4. 2021 od 12:00 do 17:00 hod. u pí hospodářky 

Školné: 550,- Kč

Stravné: 390,- Kč

Připravte si, prosím, přesnou částku.

V případě zájmu o účast na prázdninovém provozu v jiné MŠ si rodiče vyplní přihlášku a osobně ji donesou do příslušné mateřské školy v termínu, který bude zveřejněn na stránkách jednotlivých MŠ.

Přihláška k prázdninovému provozu

Další informace budou upřesněny.

Letní prázdniny 2021

 

Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole dle § 38l zákona č. 586/1992, o dani z příjmu za rok 2020 je pro Vás připraveno v jednotlivých třídách. Můžete si ho na vyžádání vyzvednout oproti podpisu.
Vynaložené výdaje se týkají pouze úhrady za úplatu za předškolní vzdělávání (školné), nezapočítávají se náklady za stravné dítěte, kulturní akce či kroužky.
Slevu by měl uplatnit pouze jeden rodič, a to ten, který uplatňuje slevu na daních u FÚ, či ten pro kterého je to výhodnější.

 

Pomocník pro rodiny s dětmi při společném trávení času a vzdělávání doma

Tyto stránky vznikly jako iniciativa týmu psychologů a speciálních pedagogů pedagogicko-psychologických poraden.

https://spoludoma.cz/

 

NÁMĚTY A INSPIRACE

O čem si povídáme tento týden:

9. 11. – 13. 11. 2020

Filípci 9. 11. – 13. 11. 2020

Motýlci 9. 11. – 13. 11. 2020

Sovičky 9. 11. – 13. 11. 2020

Rosničky 9.11 – 13. 11. 2020

 

2. 11.  – 6. 11. 2020

Rosničky

Sovičky

Filípci

Motýlci

 

KDYŽ JSTE S DĚTMI DOMA… 

Milí rodiče,

ocitáme se v nelehké situaci, ovšem jak už to bývá, ze všeho špatného může vyplynout i něco dobrého. Tím nejlepším pro Vás a Vaše děti je jedinečná příležitost vrátit se ke kořenům, k podstatě rodiny a jejího významu pro rozvoj dítěte. Máte možnost trávit s dětmi více času, povídat si, sdílet, pozorovat drobné každodenní pokroky dítěte, které obvykle ani nemáte možnost postřehnout, a radovat se z nich. Máte doma děti v předškolním věku, není tedy nutné (ani vhodné) je cíleně učit, není prospěšné je zatěžovat „školskými úkoly“ (například předkládáním pracovních listů). Dětem i sobě můžete prospět, když se budete inspirovat následujícími doporučeními, která nabízíme:

 • věnujte čas cíleně dětem, povídejte si, vyprávějte;
 • podporujte děti v samostatnosti (péče o sebe – oblékání, hygiena…);
 • zapojujte děti do běžných domácích činností (úklid, vaření, péče o blízké, o květiny, o zvířata…);
 • dbejte na pravidelný režim;
 • podporujte rodinné rituály spojené s denními činnostmi i významnými událostmi (rituály před spaním, vítání a loučení, oslava tradic a výročí…);
 • zapojte se aktivně do hry dítěte (stavebnice, skládanky, hry „na něco“…);
 • s dětmi čtěte, každý den, o přečteném si povídejte, pokládejte dětem k přečtenému otázky;
 • společně zpívejte, kreslete, malujte, modelujte, hýbejte se, hrajte společenské hry;
 • využijte získaný čas pro činnosti s dětmi, které jindy odkládáte, nestíháte (logopedická cvičení, sebeobslužné činnosti, pohybové aktivity…);
 • povídejte si s dětmi i o současné situaci, děti se potřebují orientovat v tom, co se kolem nich děje, když se samy ptají, komentují, poskytněte jim přiměřené informace, je to pro ně důležité.

Kreativitě se meze nekladou. Dětství je krátké, jedinečné a neopakovatelné. Využijme nabízené příležitosti k tomu, abychom si uvědomili, co je pro nás důležité. Naše děti si to rozhodně zaslouží, a to nejen v době nouzového stavu. Díky Vám všem.

Mgr. Hana Splavcová, Národní pedagogický institut České republiky

 

Odkazy na náměty a aktivity:

https://www.predskolaci.cz/

http://www.detskeomalovanky.cz/

https://www.detsky-web.cz/

http://vytvarna-vychova.cz/category/vytvarne-namety/

http://www.sikovny-cvrcek.cz/

http://krokotak.com/

https://www.tvorivedeti.cz/

https://www.napadyproanicku.cz/tvoreni-s-detmi/celorocne

 

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

Vánoční prázdniny začínají ve středu 23. 12. 2020 a končí v pátek 1. 1. 2021

V době vánočních prázdnin bude MŠ uzavřena.

Sejdeme se společně v pondělí 4. ledna 2021

Přerušení provozu bylo projednáno se zřizovatelem.

 

KROUŽKY

Vážení rodiče,

vzhledem k stávající epidemiologické situaci rušíme od pondělí 19. 10. do odvolání všechny kroužky.

Důvodem je zejména to, že řada z vás se  v této době rozhodla nechat si své děti doma. Nebylo by tedy spravedlivé, aby kroužky, které máte zaplaceny, probíhaly dále bez účasti vašich dětí. Proto jsme se rozhodli všechny kroužky pozastavit a v lekcích pokračovat až se situace zlepší a my se zase společně ve školce sejdeme.

 

PLAVÁNÍ

Vážení rodiče,
 
na základě aktuálního dění a situace ohledně ochranných společenských opatření a informace od Aqua Sport Clubu (který pro Vás zajišťuje lekce plavání v plaveckém bazénu 11VS), jsou od zítřka, tj. pátku 9. října 2020 včetně, do odvolání, zrušeny všechny lekce plavání bez výjimky. 
 

LYFLE

Vážení rodiče,
od 9. září 2020 používáme aplikaci LYFLE pro jednodušší komunikaci s vámi.
Přes LYFLE vám zasíláme důležitá upozornění, zprávy a fotky z akcí MŠ.
Přes LYFLE můžete s námi komunikovat prostřednictvím zpráv mezi vámi a námi (konkrétními pedagogy).
Přes LYFLE můžete omlouvat vaše děti prostřednictvím několika jednoduchých kroků. Stačí jen pár kliknutí.