Zápis

 

Zápis do MŠ pro školní rok 2022/2023

Seznam přijatých dětí zde:

Seznam přijatých dětí

 

Informace k zápisům do MŠ pro školní rok 2022/2023


Інформація
щодо зарахування до дитячих садків на 2022/2023 навчальний рік

Zápis probíhá v pondělí 6. 6. od 9:00 do 14:00 hod. v ředitelně školy

 

 http://www.praha11.cz/cs/mestska-cast/skolstvi/zarakhuvannja-do-dytjachykh-sadkiv-i-pochatkovykh-shkil-informace-k-zapisum-do-zs-pro-skolni-rok-2022-2023

Zápis dětí cizinců, kteří přicestovali do ČR po 24.02.2022 a kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí Ruské federace, se uskuteční v termínu od 01.06.2022 do 15.07.2022. Zápis se týká dětí od 3 do 6 let. / Реєстрація дітей-іноземців, які прибули до Чеської Республіки після 24.02.2022 р., та яким надано тимчасовий захист у Чеській Республіці відповідно до Закону про деякі заходи у зв’язку зі збройним конфліктом в Україні, спричиненим вторгненням Російської Федерації, відбуватиметься з 01.06.2022 по 15.07.2022. Запис поширюється на дітей від 3 до 6 років.

 

Do zvolené mateřské školy odevzdejte/ До обраного дитячього садочку треба подати:·       

žádost k přijetí /link/ заяву про вступ / посилання UK MŠ – Заява про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу

potvrzení pediatra o zdravotní způsobilosti /link/ довідку від педіатра про медичну придатність дитини/ посилання

·        vízum, potvrzení zdravotní pojišťovny, doklad o bydlišti ve spádové oblasti/ візу, свідоцтво медичного страхування, підтвердження проживання в цій частині міста.

Příjem žádostí do MŠ probíhá v uvedeném termínu v době stanovené ředitelem zvolené mateřské školy shodně ve všech MŠ dne 06.06.2022. / Прийом заяв у всіх садочках відбудеться 06.06.2022 року, у визначений  директором садочка час.

    Podrobné informace k zápisu na webu jednotlivých škol. За додатковою інформацією слідкуйте веб сторінки обраного садочку.

Hlavním kritériem pro přijetí dítěte je prokazatelně doložený pobyt v MČ Praha 11 a věk dítěte / Основним критерієм зарахування дитини є документальне підтверджене місця постійного проживання в районі Прага 11 та вік дитини.

 

 

 

Zápis žáků do mateřských škol – Praha 11

Zápis do mateřských škol pro školní rok 2022/2023 se bude konat v termínu

od  11. do 12. května 2022 

 od 13:00 do 17:00 hod. v ředitelně 

Možnost generování přihlášek začíná 2. května 2022

Stejně jako minulý školní rok bude zápis do MŠ na Praze 11 probíhat elektronickou formou.

 

Zápis bude probíhat ve třech fázích:

1) fáze – GENEROVÁNÍ PŘIHLÁŠEK

od 2. května 2022

Elektronické generování a vyplnění přihlášky

na internetové adrese:

https://zapisdoms-praha11.praha.eu ve formátu pdf

Porada a případná pomoc při generování přihlášek na Odboru školství a kultury ÚMČ Praha 11, Vidimova 1324/4, 149 00 Praha 11 – Chodov, Mgr. Taťána Ondráková, dveře č. 410 – po předchozí telefonické domluvě na čísle 267 902 343

Důležité informace:

 • Po vygenerování přihlášky získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů nebudou do systému osobní data ukládána).
 • Číselný identifikátor, prosím, pečlivě uložte, bude potřebný při dalším vstupu na registrační stránku.
 • Přihlášku si vytisknete sami doma, nebo požádáte o pomoc zvolenou MŠ či Odbor školství a kultury ÚMČ Praha 11, Vidimova 1324/4, 149 00 Praha 11 – Chodov, Mgr. Taťána Ondráková, dveře č. 410 – po předchozí telefonické domluvě na čísle 267 902 343
 • Vyplňování přihlášky věnujte náležitou pozornost – dbejte na čitelnost,  neopomeňte doložit očkování dítěte (potvrzení lékaře pediatra o řádném očkování dítěte nebo vyplněný a potvrzený evidenční list, který je součástí přihlášky). Toto se netýká se dětí, které budou od 1. 9. 2022 plnit povinné předškolní vzdělávání.
 • Pro získání přihlášky  je nutné znát číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedeno na kartičce jeho zdravotní pojišťovny.
 • Nastavení internetového prohlížeče
  Pro bezproblémové vydání a tisk přihlášky, doporučujeme použít internetový prohlížeč (Internet Explorer verze 10 a vyšší, Firefox, Safari, Chrome a další kompatibilní prohlížeče) ve standardním nastavení. V prohlížeči je třeba mít zapnutý javascript a povolené cookies soubory. Pokud se vám vydání přihlášky nedaří, zkuste využít jiného internetového prohlížeče.

2) fáze – SBĚR PŘIHLÁŠEK

11. a 12. května 2022

od 13:00 do 17:00 hod. v reditelně 

Do uvedeného termínu je možné přihlásit dítě do libovolného počtu mateřských škol.

Informujte se na adrese:
https://zapisdoms-praha11.praha.eu o počtech volných míst na MŠ – můžete pak lépe odhadnout šance na přijetí právě Vašeho dítěte.

Do zvolených mateřských škol osobně odevzdejte či zašlete vyplněnou žádost s číselným identifikátorem uvedeným v horním rohu žádosti.

Při podání přihlášky i v průběhu správního řízení je odpovědný pracovník mateřské školy oprávněn požadovat rovněž rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonných zástupců).

Neúplně vyplněná přihláška, která nebude v termínu stanoveném ředitelem/kou školy doplněna, je důvodem k vyřazení dítěte z přijímacího řízení!   

3) fáze – PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

od 3. června 2022

 • Od tohoto termínu můžete očekávat informaci o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do MŠ.
 • Informace budou zveřejněny na vývěsce v MŠ a webových stránkách jednotlivých MŠ.
 • Po celou dobu této fáze můžete na výše uvedených webových stránkách monitorovat průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte. Sami takto můžete aktivně sledovat, zda se hranice neposunula tak, že Vaše dítě bude přijato.
 • Pro bližší informace ohledně přijímacího řízení věnujte, prosím, v těchto dnech pozornost Vašemu emailu, který jste mateřské škole poskytli ke komunikaci s Vámi.
 • Podrobnější informace získáte na https://zapisdoms-praha11.praha.eu.

 

INSTRUKTÁŽNÍ VIDEO K EL. ZÁPISŮM DO MŠ zde: https://youtu.be/GkTToE0OADg