Zápis

 

INFORMACE K ZÁPISU 2020/2021

Zápis žáků do mateřských škol – Praha 11

V letošním roce MČ Praha 11 spouští jako první v hl. městě Praze elektronický systém zápisů. Hlavní úlohou tohoto systému je zajistit transparentnost zápisů do mateřských škol zřizovaných městem a zjednodušit jeho průběh. Vedle tohoto poslání systém umožňuje snížit administrativní složitost zápisů a poskytuje zpětnou vazbu pro město i veřejnost.

Vzhledem k situaci, MŠMT svým dopisem MSMT-15657/2020-1 z 03.04.2020 vydalo opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021, které proběhnou bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole 

 

 

INSTRUKTÁŽNÍ VIDEO K EL. ZÁPISŮM DO MŠ zde: https://youtu.be/GkTToE0OADg