Zápis

 

ZÁPIS DO MŠ 2024/2025

Informace k zápisům do MŠ pro školní rok 2024/2025

Fáze 1

I. Fáze – Generování přihlášek

od 2. května 2024

Elektronické generování a vyplnění přihlášky

Na internetové adrese:
https://zapisdoms-praha11.praha.eu ve formátu pdf

Generování přihlášek od 2. 5. 2024 tak, aby měli rodiče dostatek času potvrdit pediatra.

Porada a případná pomoc při generování přihlášek na Odboru školství a kultury ÚMČ Praha 11, Vidimova 1324/4, 149 00 Praha 11 – Chodov, Mgr. Taťána Ondráková, dveře č. 410 – po předchozí telefonické domluvě na čísle 267 902 343

Důležité informace:

 • Po vygenerování přihlášky získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte.
 • Číselný identifikátor, prosím, pečlivě uložte, bude potřebný při dalším vstupu na registrační stránku.
 • Přihlášku si vytisknete sami doma, nebo požádáte o pomoc zvolenou MŠ či Odbor školství a kultury ÚMČ Praha 11, Vidimova 1324/4, 149 00 Praha 11 – Chodov, Mgr. Taťána Ondráková, dveře č. 410 – po předchozí telefonické domluvě na čísle 267 902 343
 • Vyplňování přihlášky věnujte náležitou pozornost – dbejte na čitelnost, neopomeňte doložit očkování dítěte (potvrzení lékaře pediatra o řádném očkování dítěte nebo vyplněný a potvrzený evidenční list, který je součástí přihlášky). Toto se netýká se dětí, které budou od 1. 9. 2024 plnit povinné předškolní vzdělávání.
 • Pro získání přihlášky  je nutné znát číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedeno na kartičce jeho zdravotní pojišťovny.
 • Nastavení internetového prohlížeče
  Pro bezproblémové vydání a tisk přihlášky, doporučujeme použít internetový prohlížeč (Internet Explorer verze 10 a vyšší, Firefox, Safari, Chrome a další kompatibilní prohlížeče) ve standardním nastavení. V prohlížeči je třeba mít zapnutý javascript a povolené cookies soubory. Pokud se vám vydání přihlášky nedaří, zkuste využít jiného internetového prohlížeče.

Fáze 2

II. Fáze – Sběr přihlášek

13. a 14. května 2024

Do uvedeného termínu je možné přihlásit dítě do libovolného počtu mateřských škol.

 • Informujte se na adrese:
  https://zapisdoms-praha11.praha.eu o počtech volných míst na MŠ – můžete pak lépe odhadnout šance na přijetí právě Vašeho dítěte.
 • Do zvolených mateřských škol osobně odevzdejte či zašlete vyplněnou žádost s číselným identifikátorem uvedeným v horním rohu žádosti.
 • Při podání přihlášky i v průběhu správního řízení je odpovědný pracovník mateřské školy oprávněn požadovat rovněž rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonných zástupců).
 • Neúplně vyplněná přihláška, která nebude v termínu stanoveném ředitelem/ kou školy doplněna, je důvodem k vyřazení dítěte z přijímacího řízení! 

Fáze 3

III. Fáze – Přijímací řízení

Od 20. května 2024

 • Od tohoto termínu můžete očekávat informaci o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do MŠ.
 • Informace budou zveřejněny na vývěsce v MŠ a webových stránkách jednotlivých MŠ.
 • Po celou dobu této fáze můžete na výše uvedených webových stránkách monitorovat průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte. Sami takto můžete aktivně sledovat, zda se hranice neposunula tak, že Vaše dítě bude přijato.
 • Pro bližší informace ohledně přijímacího řízení věnujte, prosím, v těchto dnech pozornost Vašemu emailu, který jste mateřské škole poskytli ke komunikaci s Vámi.
 • Podrobnější informace získáte na https://zapisdoms-praha11.praha.eu.

 

 

INSTRUKTÁŽNÍ VIDEO K EL. ZÁPISŮM DO MŠ zde: https://youtu.be/GkTToE0OADg