Zápis

 

ZÁPIS DO MŠ 2024/2025

Informace k zápisům do MŠ pro školní rok 2024/2025

Fáze 1

I. Fáze – Generování přihlášek

od 2. května 2024

Elektronické generování a vyplnění přihlášky

Na internetové adrese:
https://zapisdoms-praha11.praha.eu ve formátu pdf

Generování přihlášek od 2. 5. 2024 tak, aby měli rodiče dostatek času potvrdit pediatra.

Porada a případná pomoc při generování přihlášek na Odboru školství a kultury ÚMČ Praha 11, Vidimova 1324/4, 149 00 Praha 11 – Chodov, Mgr. Taťána Ondráková, dveře č. 410 – po předchozí telefonické domluvě na čísle 267 902 343

Důležité informace:

 • Po vygenerování přihlášky získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte.
 • Číselný identifikátor, prosím, pečlivě uložte, bude potřebný při dalším vstupu na registrační stránku.
 • Přihlášku si vytisknete sami doma, nebo požádáte o pomoc zvolenou MŠ či Odbor školství a kultury ÚMČ Praha 11, Vidimova 1324/4, 149 00 Praha 11 – Chodov, Mgr. Taťána Ondráková, dveře č. 410 – po předchozí telefonické domluvě na čísle 267 902 343
 • Vyplňování přihlášky věnujte náležitou pozornost – dbejte na čitelnost, neopomeňte doložit očkování dítěte (potvrzení lékaře pediatra o řádném očkování dítěte nebo vyplněný a potvrzený evidenční list, který je součástí přihlášky). Toto se netýká se dětí, které budou od 1. 9. 2024 plnit povinné předškolní vzdělávání.
 • Pro získání přihlášky  je nutné znát číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedeno na kartičce jeho zdravotní pojišťovny.
 • Nastavení internetového prohlížeče
  Pro bezproblémové vydání a tisk přihlášky, doporučujeme použít internetový prohlížeč (Internet Explorer verze 10 a vyšší, Firefox, Safari, Chrome a další kompatibilní prohlížeče) ve standardním nastavení. V prohlížeči je třeba mít zapnutý javascript a povolené cookies soubory. Pokud se vám vydání přihlášky nedaří, zkuste využít jiného internetového prohlížeče.

Fáze 2

II. Fáze – Sběr přihlášek

13. a 14. května 2024

Do uvedeného termínu je možné přihlásit dítě do libovolného počtu mateřských škol.

 • Informujte se na adrese:
  https://zapisdoms-praha11.praha.eu o počtech volných míst na MŠ – můžete pak lépe odhadnout šance na přijetí právě Vašeho dítěte.
 • Do zvolených mateřských škol osobně odevzdejte či zašlete vyplněnou žádost s číselným identifikátorem uvedeným v horním rohu žádosti.
 • Při podání přihlášky i v průběhu správního řízení je odpovědný pracovník mateřské školy oprávněn požadovat rovněž rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonných zástupců).
 • Neúplně vyplněná přihláška, která nebude v termínu stanoveném ředitelem/ kou školy doplněna, je důvodem k vyřazení dítěte z přijímacího řízení! 

Fáze 3

III. Fáze – Přijímací řízení

Od 20. května 2024

 • Od tohoto termínu můžete očekávat informaci o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do MŠ.
 • Informace budou zveřejněny na vývěsce v MŠ a webových stránkách jednotlivých MŠ.
 • Po celou dobu této fáze můžete na výše uvedených webových stránkách monitorovat průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte. Sami takto můžete aktivně sledovat, zda se hranice neposunula tak, že Vaše dítě bude přijato.
 • Pro bližší informace ohledně přijímacího řízení věnujte, prosím, v těchto dnech pozornost Vašemu emailu, který jste mateřské škole poskytli ke komunikaci s Vámi.
 • Podrobnější informace získáte na https://zapisdoms-praha11.praha.eu.

 

 

INSTRUKTÁŽNÍ VIDEO K EL. ZÁPISŮM DO MŠ zde: https://youtu.be/GkTToE0OADg

 

Informace k zápisům do MŠ pro školní rok 2023/2024 

Інформація щодо зарахування до дитячих садків на 2023/2024 навчальний рік

Реєстрація дітей-іноземців, які прибули до Чеської Республіки після 24.02.2022 р., та яким надано тимчасовий захист у Чеській Республіці відповідно до Закону про деякі заходи у зв’язку зі збройним конфліктом в Україні, спричиненим вторгненням Російської Федерації, відбуватиметься з 01.06.2023 по 15.07.2023. Запис поширюється на дітей від 3 до 6 років.

Інформація щодо зарахування до дитячих садків на 2023/2024 навчальний рік

Zápis dětí cizinců, kteří přicestovali do ČR po 24.02.2022 a kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí Ruské federace, se uskuteční v termínu od 01.06.2023 do 15.07.2023. Zápis se týká dětí od 3 do 6 let. Реєстрація дітей-іноземців, які прибули до Чеської Республіки після 24.02.2022 р., та яким надано тимчасовий захист у Чеській Республіці відповідно до Закону про деякі заходи у зв’язку зі збройним конфліктом в Україні, спричиненим вторгненням Російської Федерації, відбуватиметься з 01.06.2023 по 15.07.2023. Запис поширюється на дітей від 3 до 6 років.

 

Do zvolené mateřské školy odevzdejte/ До обраного дитячього садочку треба подати:

1. žádost k přijetí /linkзаяву про вступ / посилання 

2. potvrzení pediatra o zdravotní způsobilosti / довідку від педіатра про медичну придатність дитини/ посилання

3. vízum, potvrzení zdravotní pojišťovny, doklad o bydlišti ve spádové oblasti /візу, свідоцтво медичного страхування, підтвердження проживання в цій частині міста.

Příjem žádostí do MŠ probíhá v uvedeném termínu v době stanovené ředitelem zvolené mateřské školy shodně ve všech MŠ dne 05.06.2023. / Прийом заяв у всіх садочках відбудеться 05.06.2023 року, у визначений  директором садочка час.

Příjem žádostí v MŠ Konstantinova – 5. 6. 2023 – 9:00 hod. – 13:00 hod. v ředitelně MŠ

Hlavním kritériem pro přijetí dítěte je prokazatelně doložený pobyt v MČ Praha 11 a věk dítěte / Основним критерієм зарахування дитини є документальне підтверджене місця постійного проживання в районі Прага 11 та вік дитини.