Kroužky

KROUŽKY 2022/2023

Keramika

 • MŠ, pí uč Moskaljuková
 • pondělí

Angličtina

 • lektorka pí Vlasáková
 • úterý

Sportovky

 • MŠ, pí uč. Vlasáková
 • čtvrtek

Plavání

 • plavecký bazén, Praha 4, Mírového Hnutí
 • čtvrtek
  • 9:20 – 10:00 hod.
  • (odchod 8:30 hod.)

PŘEDŠKOLNÍ PŘÍPRAVA

Hláskář – Trénink jazykových schopností dle D. B. Elkonina 

 • MŠ, pí uč. Jakubcová
 • středa

Logohrátky

 • MŠ, pí uč. Urbanová
 • úterý

HLÁSKAŘ – TRÉNINK JAZYKOVÝCH SCHOPNOSTÍ PODLE D. B. ELKONINA

 • stimulačně intervenční program pro děti předškolního věku

pracuje se s malou skupinou dětí 

Jedná se o speciální trénink jazykových schopností, která u dětí předškolního věku trénuje schopnosti, které jsou zcela nezbytné a klíčové pro správný nácvik čtení a psaní.

Pro koho je trénink fonematického uvědomování (Elkoninův trénink) určen:

 • pro všechny děti v předškolním věku před vstupem do ZŠ jako stimulační program
 • pro děti s odkladem školní docházky
 • pro děti s těžkostmi ve vývoji řeči
 • pro děti jejichž rodiče jsou dyslektici
 • pro děti s vývojovými poruchami
 • pro děti z cizojazyčného prostředí (posílení jazykového citu v jazyce, ve kterém bude dítě vzděláváno)

Ve světě je tato metoda v předškolním vzdělávání běžně užívána. Jedná se o jednu z forem rozvoje jazykových schopností u dětí předškolního věku. Metoda, kterou lze předcházet možnému rozvoji poruch učení u dětí školního věku, která vede k rozvoji předčtenářských dovedností. Když si dítě uvědomuje jednotlivé hlásky, mnohem lépe se mu skládají slova a tím se mu daří číst a psát. Působí jako prevence školních neúspěchů ve čtení a psaní.

Celá metodika je zpracovaná přitažlivou formou příběhu, děti poznávají Krajinu slov a hlásek a seznamují se s jejími obyvateli. Například Mistr Délka prodlužuje hlásky ve slovech, Mistr Slabika dělí slova na slabiky atd.

Trénink fonematického uvědomování má čtyři etapy, rozpracované do 32 lekcí:

 1. Představa o slově, slabičná analýza slov (4 lekce)
 2. Hlásková analýza slov (12 lekcí)
 3. Samohlásky a souhlásky, krátké a dlouhé samohlásky (10 lekcí)
 4. Měkké a tvrdé souhlásky (6 lekcí)

http://www.elkonin.cz/