Základní informace

 
Vážení rodiče,
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních  a 1. fázi rozvolnění
umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021
– v mateřských školách
dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání ve skupině maximální 15 dětí
 
 
Podrobné informace k provozu MŠ naleznete v sekci Aktuality/elektronická nástěnka
 
Informace o platbách 
Vzhledem k tomu, že od 1. března 2021 je mateřská škola i školní jídelna uzavřena, není nutné za měsíc březen hradit školné příp. stravné. Pokud se již platby uskutečnily, po otevření školy budeme tyto případy řešit individuálně. Pokud se mateřská škola otevře během měsíce března bude školné upraveno dle situace. 

Mateřská škola, Praha 4, Konstantinova 1480

Ředitelka MŠ:  Romana Schmidtová
Zástupkyně ředitelky, speciální pedagog: Mgr. Kamila Jakubcová
Hospodářka:  Věra Edrová
 
Třídy
FILÍPCI (děti 3 – 5 roky) Kamila Jakubcová, Marie Moskaljuková
SOVIČKY (děti 4 – 6 let) Romana Schmidtová, Dana Bučko, AP Jana Iskicová
MOTÝLCI (děti 2 – 3 let) Pavlína Součková, Daniela Smečenská, chůva Renáta Petrů
ROSNIČKY (děti 5 – 7 let) Ludvika Vavrochová, Hana Urbanová

Školnice:                          Renata Petrů
Provozní zaměstnanci:   Renata Bartůňková
Hlavní kuchařka:             Martina Hodíková
Kuchařky:                        Bohumila Němcová
                                         Jana Vůjtěchová