+420 272 914 670
mskonstantinova@seznam.cz
                 
Konstantinova 1480/1 Praha 4
Get Adobe Flash player

Protokol o schválení účetní závěrky:

skmbt_c30017062312310

 

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Konstantinova 1480

ROK 2018

ROK 2019

MHMP MŠMT EU MHMP MŠMT EU
PŘÍSPĚVKY v tis.Kč 1 038 90 5 393 210 1 140 90 5 393 250
VÝNOSY v tis.Kč 1 190 0 0 0 1 200 0 0 0
NÁKLADY v tis.Kč 2 228 90 5 393 210 2 340 90 5 393 250

FINANČNÍ PLÁN PRO ROK 2017 

FINANČNÍ PLÁN

PRO ROK 2017

   
Mateřská škola

Konstantinova 1480

    MHMP (81,91,96)   MŠMT (33 xxx)  
Plán Skuteč. % Plán Skuteč Plán Skuteč Plán Skuteč
PŘÍSPĚVKY a VÝNOSY CELKEM 2 220 0 0 0 0 4 861 0 20 0
PŘÍSPĚVKY A DOTACE 1 038 0 0 0 0 4 861 0 x x
Příspěvek na provoz UZ 1 555 0 x x x x x x
Příspěvek na nájemné UZ 2 453 0 x x x x x x
Příspěvky UZ 3-19 30 0 x x x x x x
PVVZ – platy + OON x x x x x 3 536   x x
PVVZ-ostatní (odvody, FKSP, ONIV) x x x x x 1 325   x x
Dotační programy od MČ – UZ 20       x x x x x x
Dotační programy UZ 81, 91, 96 … x x       x x x x
Ostatní dotační programy – EU („Šablony“, atd.)       x x
VÝNOSY CELKEM 1 182 0 0 x x x x 20 0
Stravné 570   0 x x x x    
Úplata za vzdělávání, služby 520   0 x x x x    
Ostatní 92 0 0 x x x x 0 0
z toho: zapojení fondů 40 0 x x x x x x
             tržby za zboží, služby   x x x x
             úroky 2 0 x x x x x x
             jiné ostatní výnosy (649 xxx) 50 0 x x x x
NÁKLADY CELKEM 2 220 0 0 0 0 4 861 0 1 0
Mzdové (platy + OON) 20   0     3 536      
Náhrady mzdy za nemoc x x x x x 5   x x
Zákonné a jiné soc. pojišť. (524 – 525)           1 203      
Zákonné a jiné soc. nákl. (527 – 528)           70      
Materiál 790 0 0 0 0 27 0 0 0
z toho: potraviny 570 0 x x x x
           režijní materiál 220 0
           učební pomůcky a učebnice   27 x x
           ostatní  
Energie 405 0 0 x x x x 1 0
z toho: elektrické energie 65 0 x x x x 1
           vodné + stočné + srážky 60 0 x x x x
           teplo + teplá voda 240 0 x x x x
           plyn 40 0 x x x x
Opravy a údržba (511) 50   0 x x x x    
Odpisy (551) 84   0 x x x x    
DDHM (558) 30   0            
Ostatní 841 0 0 0 0 20 0 0 0
z toho: – cestovné (512) 2   0 x x
     – náklady na reprezentaci (513) 3 0 x x x x x x
     – ostatní služby (518) 815 0 20
       z toho: – pouze telefony 35 0 x x x x x x
                   – nájemné budova 453 0 x x x x x x
                   – zpracování mezd a účetn. 100 0 x x x x x x
     – ostatní pokuty a penále (542)   x x x x x x
     – ostatní náklady z činnosti (549, 569) 21 0
       z toho: odvod za nepl.zam.zdr.post.   x x x x x x
     – daň z příjmu, bank.popl. (591)   x x x x
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 0 0   0 0 0 0 19 0
Investiční přísp. na nestaveb.investice       x x x x x x
Vypracoval/a: jméno účetní:     Edrová Věra Schválil/a: Schmidtová Romana

Počasí Praha
Zataženo
dnes
10/20 0%
Zataženo
Zataženo. Nejvyšší teploty 18 ° C. Vítr JJZ a proměnlivé počasí.
Zataženo
zítra
10/21 10%
Zataženo
Zataženo. Možnost slabého mrholení. Nejvyšší teploty 16 ° C. Vítr JZ o rychlosti 10 - 15 km/h.
Možnost deště
neděle
10/22 80%
Možnost deště
Ranní přeháňky. Nejvyšší teploty 13 ° C. Vítr ZJZ o rychlosti 15 - 30 km/h. Pravděpod. deště 80 %.
Možnost deště
pondělí
10/23 40%
Možnost deště
Odpolední přeháňky. Nejvyšší teploty 11 ° C. Vítr Z o rychlosti 15 - 25 km/h. Pravděpod. deště 40 %.
Skoro zataženo
úterý
10/24 20%
Skoro zataženo
Většinou zataženo. Nejvyšší teploty 10 ° C. Vítr SZ o rychlosti 15 - 25 km/h.