+420 272 914 670
romana.schmidtova@mskonstantinova.cz     
Konstantinova 1480   Praha 4

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole, Praha 4, Konstantinova 1480

 

Termín zápisu pro podávání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání je pro školní rok 2019/20 dle § 34 školského zákona stanoven na období 2. – 16. května 2019.

Na základě dohody mezi zřizovatelem a ředitelkou MŠ je termín zápisu stanoven takto:

 

29. 4. a 30. 4. 2019 výdej přihlášek od 13 do 17 hodin

 6. 5. a 7. 5. 2019 příjem řádně vyplněných žádostí od 13 do 17 hodin

 

Termín pro podání žádosti je zveřejněn způsobem v místě obvyklým, tj. vyvěšením plakátů na viditelném místě a na webových stránkách mateřské školy nejpozději 1 měsíc předem.

Zřizovatel zveřejňuje termín pro podání žádostí v časopisu Prahy 11 Klíč a na svých webových stránkách.

Mají-li rodiče zájem, mohou si v rámci Dne otevřených dveří (v době zápisu) prohlédnout prostory školy, kde jsou informováni o provozu MŠ, o výši úplaty a aktivitách školy, atd. Informace lze získat i na webových stránkách školy.

O přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka MŠ v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, i v případě shodnosti posuzovaných kritérií v ojedinělých individuálních případech.

O přijetí dítěte v rámci „zápisu“ nerozhoduje datum podání ani pořadí podaných žádostí.

Proti rozhodnutí se mohou rodiče odvolat prostřednictvím ředitelky školy k Odboru správních činností ve školství MHMP.

Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Ředitelka Mateřské školy, Praha 4, Konstantinova 1480 stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení §165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí zákonem stanovenou kapacitu MŠ.

Školským obvodem /spádovou oblastí /pro Mateřskou školu, Praha 4, Konstantinova 1480, je území Městské části Praha 11.

 

  1. Děti pětileté a starší, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34a školského zákona ze spádové oblasti
  2. Děti ze spádové oblasti mladší pěti let seřazené dle data narození od nejstarších po nejmladší
  3. Děti z nespádové oblasti seřazené dle data narození od nejstarších po nejmladší.   

Výsledek přijímacího řízení bude vyvěšen na informační tabuli vedle vchodu do ředitelny školy a na webových stránkách školy – rodiče obdrží písemné informace o dalším postupu a datech, kdy budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení při odevzdávání řádně vyplněných žádostí do MŠ.

Písemné Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání se vydává na žádost zákonného zástupce. Rozhodnutí o nepřijetí se vydává zákonným zástupcům vždy v písemné podobě.

V Praze 22. 2. 2019

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a evidenční list MŠ zde:

Přihláška k přijetí

**************************************************************************************************************************

 

 

A K C E    D U B E N

 

úterý 2. 4.

PRIMA VIZUS

vyšetření zraku

přihlášené děti

 

čtvrtek 4. 4.

DIVADLO V MŠ

„Velká mrkvová loupež“

 

úterý 9. 4.

VÝLET SVÍČKÁRNA ŠESTAJOVICE

odchod: 8:30

s sebou: batoh s pitím

cena:     ,-Kč

Motýlci, Sovičky

 

čtvrtek 11. 4.

TĚLOCVIČNA V ZŠ MENDELOVA

Filípci

 

čtvrtek 25. 4.

TĚLOCVIČNA V ZŠ MENDELOVA

Rosničky

 

pátek 26. 4.

ČARODĚJNICE NA ZAHRADĚ MŠ

hry a soutěže pro děti

 

 

***********************************************************************************************************************************

 

Rozpis tělocvičny (ZŠ Mendelova) v roce 2019

do tělocvičny se chodí vždy ve ČTVRTEK, odchod z MŠ v 9:30 hod.

s sebou si děti nosí batůžek s oblečením na cvičení, boty se světlou podrážkou, pití

FILÍPCI, ROSNIČKY  

V případě jiných akcí MŠ tělocvična odpadá

10. 1. -FILÍPCI

17. 1. – FILÍPCI

24. 1. – ROSNIČKY

31. 1. – ROSNIČKY

7. 2. – FILÍPCI

14. 2. – ODPADÁ Z DŮVODU JARNÍCH PRÁZDNIN 

21. 2. – ODPADÁ Z DŮVODU DIVADLA

28. 2. – ROSNIČKY

7. 3. – FILÍPCI

14. 3. – FILÍPCI

21. 3. – ROSNIČKY

28. 3. – ROSNIČKY

4. 4. –  ODPADÁ Z DŮVODU DIVADLA

11. 4. – FILÍPCI

18. 4. – ODPADÁ Z DŮVODU VELIKONOČNÍCH PRÁZDNIN 

25. 4. – ROSNIČKY

2. 5. – FILÍPCI

9. 5. – FILÍPCI

16. 5. – ROSNIČKY

23. 5. – ROSNIČKY

30. 5. – FILÍPCI

6. 6. – FILÍPCI

13. 6. – ROSNIČKY

 


     ONLINE OCHRANA WEBOVÝCH STRÁNEK – ALL IN ONE